سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تبریک نیمه شعبان

سلام ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

....بی عشق تو زیستن دریغم  آید

....جز از گریستن دریغم  آید

....چون نیست ز نازکی تو را تاب نظر

....در تو نگریستن دریغم  آید

نیمه شعبان بر همه دوستان مبارک


تامل در خویشتن

[URL=http://up.p30day.com/viewer.php?file=43851787051951071656.jpg][IMG]http://up.p30day.com/images/43851787051951071656_thumb.jpg[/IMG][/URL]

همه روزه بدنبال بهتر شدن و کسب بهترین ها هستیم ولی هرگز به خود و جایگاه خود توجهی نداریم آیا تا بحال برایتان پیش آمده که در خیابان بدنبال آدرس باشید و تابلوهای دیگر را نبینید ؟


دگرگونی

می توانی از هر دگر گونی در زندگی درسی مهم بیاموزی

در برخورد با هر دگر گونی در زندگی شاید بگویی که من تاب نخواهم آورد اما می آموزی که کنار زدن مشکلات یکی پس از دیگری چندان هم دشوار نیست .

دشواری زمانی خواهد رسید که از برخورد با مشکل بگریزی .آنگاه است که باز می گردد وتورا به مبارزه می خواند .دگر گونیها گاه دردناکند اما به ما می آموزندکه می توانیم تاب بیاوریم و نیرومندتر گردیم . 

هر آنچه پیش آید مقصودی را دنبال می کند .ولی نتیجه کار دردست تو وشیوه مبارزه توست .زندگی کن.بردباری را پذیرا  باش .وهمیشه آماده رویارویی با دشواریها .  

جنگل